Narodne zagonetke

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Čutura

1 1
Podeli zagonetku:

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor