Narodne zagonetke

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Čutura

1 1
Podeli zagonetku:

Zmija šiče kroz šibljiče, za njom se meće junačko pleće.

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor