Narodne zagonetke

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Kantar

0 0
Podeli zagonetku:

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor