Narodne zagonetke

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Kantar

0 0
Podeli zagonetku:

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Zimi puno, leti prazno.

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Dole pasja šapa, na vrh đavolji perčin, a u sredi božji blagoslov.

Odgovor