Narodne zagonetke

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Kantar

0 0
Podeli zagonetku:

Navrh glave oko.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Jaše rod na nerodu i traži nenikli.

Odgovor

Zimi puno, leti prazno.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor