Narodne zagonetke

Kuka, a nije joj muka.

Kukavica

2 0
Podeli zagonetku:

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor

Gvozden pas u šumi laje.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor