Narodne zagonetke

Kuka, a nije joj muka.

Kukavica

2 0
Podeli zagonetku:

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Vanja ima 6 pari crnih rukavica i 6 pari braon rukavica u fioci. Ako je Vanja u potpunom mraku, i želi da izvuče par rukavica iste boje (levu i desnu), iz koliko pokušaja (koliko izvučenih rukavica) će to moći da uradi?

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Beža beži, preža preži; skoči preža te uhvati bežu.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor