Narodne zagonetke

K soli ide, soli neće; k vodi ide, vode neće.

Zvono na stoci

0 0
Podeli zagonetku:

Beo konj, zelen rep.

Odgovor

U meni i u gori jedno ime.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Dve glave i dve duše dve noge nose.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Dva brata kolo vode, dvije seje uz njih hode.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Kriv delija u strani stenje.

Odgovor

Ja uzmem gvozden ključ, te otvorim zelen grad, pa išćeram crna goveda.

Odgovor