Narodne zagonetke

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Kupus

1 0
Podeli zagonetku:

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor