Narodne zagonetke

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Kupus

1 0
Podeli zagonetku:

Iz jednog panja pet šibljika u jedno vreme izbile, zajedno sve rasle, pa jedna drugu ne stigle.

Odgovor

Brat i ja uvek idemo zajedno, iako smo veoma različiti. Njega čuješ, ali mene ne. Mene vidiš, ali njega ne. Ko smo mi?

Odgovor

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor

Zimi me grliš, a leti ne mariš za me.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

U crnoj šumi beo proplanak.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor