Narodne zagonetke

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Kupus

1 1
Podeli zagonetku:

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Pogodi sledeće slovo u ovom nizu: PSSU

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Gvozden vo, a drveni rogovi.

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor