Narodne zagonetke

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Kupus

1 0
Podeli zagonetku:

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Bele koke ispod strehe vire.

Odgovor

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

U crnoj šumi beo proplanak.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Dovuče se šigo-migo, za njim brkov sitno-hitro; da ne bi babine rupe, upade u brkove ruke.

Odgovor