Narodne zagonetke

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Kupus

1 0
Podeli zagonetku:

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Krivo drvo zemlju drži.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Jedan lije, drugi pije, treći raste.

Odgovor