Narodne zagonetke

Kroz goru ide, a ne šušti.

Magla

0 0
Podeli zagonetku:

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor