Narodne zagonetke

Krivo drvo zemlju drži.

Obramica sa testijama

1 0
Podeli zagonetku:

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor