Narodne zagonetke

Krivo drvo zemlju drži.

Obramica sa testijama

0 0
Podeli zagonetku:

Car posla carici u tisovoj kablici dvanaest zlatnih jabuka. U svakoj jabuci po četiri kruške, u svakoj kruški po sedam semenki.

Odgovor

Jedno ime i u gori i u vodi.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Odgovor

Jedna truba platna celu zemlju pokriva.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

Ide pop planinom, ogrnuo se slaninom.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor