Narodne zagonetke

Krivo drvo zemlju drži.

Obramica sa testijama

1 0
Podeli zagonetku:

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Odgovor

Živ jarac živodarac, živ drt neodrt, živ klat nezaklat, živ pečen neispečen, živ jeden neizeden.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Ja sam oko bez okca i zaklopca, bez mene je tama po svim sobama.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor