Narodne zagonetke

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odjek (eho)

1 0
Podeli zagonetku:

Vodom ide, ne bućka; gorom ide, ne šuška.

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Igra mlada oko Tabor-grada, da izigra Čokoriju kneza.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Pre nego što je Mont Everest otkriven, koja je bila najviša planina na Zemlji?

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor