Narodne zagonetke

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odjek (eho)

1 0
Podeli zagonetku:

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor