Narodne zagonetke

Kriv delija u strani stenje.

Nos

0 0
Podeli zagonetku:

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Zec more preskoči, a šapice ne umoči.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

U našega ćaće okićene gaće.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Dva brata kolo vode, dvije seje uz njih hode.

Odgovor