Narodne zagonetke

Krvav đeko iz pećine bleji.

Jezik

0 0
Podeli zagonetku:

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Zimi me grliš, a leti ne mariš za me.

Odgovor

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor

Mala usta ima, ali može mnogo da popije.

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor