Narodne zagonetke

Krvav đeko iz pećine bleji.

Jezik

1 0
Podeli zagonetku:

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor

Iz jednog panja pet šibljika u jedno vreme izbile, zajedno sve rasle, pa jedna drugu ne stigle.

Odgovor

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Ujak ujnu giliče, ujna mu se primiče.

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor