Narodne zagonetke

Krvav đeko iz pećine bleji.

Jezik

1 1
Podeli zagonetku:

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Bele koke ispod strehe vire.

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor