Narodne zagonetke

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Peć

0 0
Podeli zagonetku:

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Žuto je – smilj nije, zeleno je – jed nije, crveno je – krv nije.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

Uđe golo u rutavo.

Odgovor