Narodne zagonetke

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Peć

0 0
Podeli zagonetku:

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Zaklah vola rebronju, sva mu rebra pojedoh, jedno rebro ostavih – dogodine biće vo.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor