Narodne zagonetke

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Majčino mleko

0 0
Podeli zagonetku:

Usred mora oganj gori.

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor