Narodne zagonetke

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Kašika

0 0
Podeli zagonetku:

Iva se vozi na tankoj lozi, sam se Bog čudi kako s’ Iva vozi na tankoj lozi.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Odgovor

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Beo pas na kući leži.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor