Narodne zagonetke

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Konjic na guslama

3 0
Podeli zagonetku:

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Beo konj, zelen rep.

Odgovor

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor