Narodne zagonetke

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Lađa

1 0
Podeli zagonetku:

Deca trče, a otac se još nije rodio.

Odgovor

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor