Narodne zagonetke

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Lađa

1 0
Podeli zagonetku:

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Useo vrabac mečku.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Ćićer poje pod lopuh, ćićerica dohodi, mrvice mu donosi.

Odgovor