Narodne zagonetke

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Lađa

0 0
Podeli zagonetku:

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Brat i sestra rodiše se, vazda skupa putovaše, jedno drugo ne videše.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor

Dva brata kolo vode, dvije seje uz njih hode.

Odgovor

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor