Narodne zagonetke

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Mrtvački sanduk

1 0
Podeli zagonetku:

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Odgovor

Jedno ime i u gori i u vodi.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Odgovor

Vodom ide, ne bućka; gorom ide, ne šuška.

Odgovor