Narodne zagonetke

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Mrtvački sanduk

0 0
Podeli zagonetku:

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Što u mene, što u tebe, što u ovce bjelice, što u zrnu pšenice.

Odgovor