Narodne zagonetke

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Mrtvački sanduk

0 0
Podeli zagonetku:

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

U naše tete suknja do pete, ni koncem sašivena, ni iglom prošivena.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor