Narodne zagonetke

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Mrtvački sanduk

1 0
Podeli zagonetku:

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Odgovor

Dole pasja šapa, na vrh đavolji perčin, a u sredi božji blagoslov.

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor