Narodne zagonetke

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Mrtvački sanduk

0 0
Podeli zagonetku:

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

Ana i Marija su igrale tenis. Opklada za svaki meč je bila 100 dinara. Ana je pobedila tri puta, ali je Marija na kraju dobila 500 dinara. Koliko mečeva  su devojke odigrale?

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Odgovor

U našega ćaće okićene gaće.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor