Narodne zagonetke

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Mrtvački sanduk

1 0
Podeli zagonetku:

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor

Zmija šiče kroz šibljiče, za njom se meće junačko pleće.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor