Narodne zagonetke

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Mrtvački sanduk

0 0
Podeli zagonetku:

Beo pas na kući leži.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor

Krvav đeko iz pećine bleji.

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor