Narodne zagonetke

Voda me upali, vatra me ne spali.

Živi kreč

1 0
Podeli zagonetku:

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

U naše tete suknja do pete, ni koncem sašivena, ni iglom prošivena.

Odgovor

Žuto je – smilj nije, zeleno je – jed nije, crveno je – krv nije.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Česta gora čestana, pod čestanom poljana, pod poljanom dva vira, pod dva vira otkosje, pod otkosjem sipilo, pod sipilom jamilo, pod jamilom gledilo.

Odgovor