Narodne zagonetke

Voda me upali, vatra me ne spali.

Živi kreč

0 0
Podeli zagonetku:

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Dva brata kolo vode, dvije seje uz njih hode.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Šest nogu, a dve glave.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor