Narodne zagonetke

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Tučak i stupa

0 0
Podeli zagonetku:

Šušter gušter na vrh kuće gaće veže.

Odgovor

Vodom ide, ne bućka; gorom ide, ne šuška.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Zaklato, odrto, ide kući pevajući.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor