Narodne zagonetke

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Tučak i stupa

0 0
Podeli zagonetku:

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

U našega tatice vrlo malo bradice i to na vrh stražnjice.

Odgovor

Koji je sledeći broj u nizu?

Odgovor

Dudulija svira, tankosava igra, sva se gora ljulja.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Kad me u glavu udariše, rep mi zabiše; đe me zabiše, tu i ostaviše.

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Beo konj, zelen rep.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Krvav đeko iz pećine bleji.

Odgovor