Narodne zagonetke

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Zvono i zvečak

0 0
Podeli zagonetku:

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

U našega ćaće okićene gaće.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Ćoravi vide zeca, kljasti ga uhvati, a goli ga sakri i kući donese.

Odgovor