Narodne zagonetke

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Zvono i zvečak

0 0
Podeli zagonetku:

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Odgovor

K soli ide, soli neće; k vodi ide, vode neće.

Odgovor

Žuto je – smilj nije, zeleno je – jed nije, crveno je – krv nije.

Odgovor

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor