Narodne zagonetke

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Vedro i bunar

1 0
Podeli zagonetku:

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

Ćoravi vide zeca, kljasti ga uhvati, a goli ga sakri i kući donese.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor