Narodne zagonetke

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Vedro i bunar

0 0
Podeli zagonetku:

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Motovilo vilo, po gori hodilo, ni vode pilo, ni trave paslo, opet sito doma došlo.

Odgovor

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor