Narodne zagonetke

Kad inje pade, sve se more smrže.

Sirište i mleko

0 0
Podeli zagonetku:

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Dolete vrana u selo iz luga, te požnje srpom brata i druga.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor