Narodne zagonetke

Kad inje pade, sve se more smrže.

Sirište i mleko

1 0
Podeli zagonetku:

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Zaklah vola rebronju, sva mu rebra pojedoh, jedno rebro ostavih – dogodine biće vo.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Ja udarih gvozdenim maljem u Kamen-grad, iz njega skoči Devenduka kralj i primi se u Mekiš-grad.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor