Narodne zagonetke

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Puška o ramenu

1 0
Podeli zagonetku:

Iziđe dika iz t’mnika, pa ponese tri zlatna ručnika.

Odgovor

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Živ jarac živodarac, živ drt neodrt, živ klat nezaklat, živ pečen neispečen, živ jeden neizeden.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor

Bela se rodi, zelena odraste, crvena umre.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor