Narodne zagonetke

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Puška o ramenu

1 0
Podeli zagonetku:

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

Zubi gvozdeni, srce prteno, a telo drveno.

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor