Narodne zagonetke

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Kokoška

0 0
Podeli zagonetku:

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Begovo vino i kadijino vino u jednu bačvu stalo, a nije se pomešalo.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor

Car večera, buzdovan mu igra.

Odgovor

K soli ide, soli neće; k vodi ide, vode neće.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor