Narodne zagonetke

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Kokoška

0 0
Podeli zagonetku:

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor