Narodne zagonetke

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Pomrčina (mrak)

5 0
Podeli zagonetku:

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor