Narodne zagonetke

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Pomrčina (mrak)

0 0
Podeli zagonetku:

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Odgovor

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Drven trbuh, kožna leđa, dlakama govori.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Odgovor