Narodne zagonetke

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Opanak

2 1
Podeli zagonetku:

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Zakukuljeno, zamumuljeno, zadevećeno, zadesećeno, ne moga ga niko otkukuljiti, odmumuljiti, oddevetiti, oddesetiti, nego onaj koji ga je zakukuljio, zamumuljio, zadevetio, zadesetio.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Odgovor

Koliko je polje namereno, na njemu su ovce nebrojene, pred njima je Organ čoban, za njima je Lasak pasak.

Odgovor

Jedna truba platna celu zemlju pokriva.

Odgovor

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Zašto mi to zašto: ono na ono; ono u ono; ono kroz ono; ono pod ono.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor