Narodne zagonetke

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Opanak

2 1
Podeli zagonetku:

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Jedna porodica želi da prođe kroz mračan tunel. Otac može da prođe za 1 minut, majka za 2 minuta, sin za 4 minuta i ćerka za 5 minuta. Kroz tunel može da prođe najviše dvoje ljudi istovremeno, krećući se brzinom sporijeg. Imaju jednu lampu i dovoljno baterija da lampa izdrži još 12 minuta. Tunel je previše opasan da bi se njime kretali bez lampe.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Devojka nosi sto košulja, dunu vetar – gola stražnjica.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor