Narodne zagonetke

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Opanak

2 1
Podeli zagonetku:

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Ćoravi vide zeca, kljasti ga uhvati, a goli ga sakri i kući donese.

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor