Narodne zagonetke

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Svinja i žir

0 0
Podeli zagonetku:

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Useo vrabac mečku.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Zvrnda zvrnda preko devet brda.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor