Narodne zagonetke

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Svinja i žir

0 0
Podeli zagonetku:

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor

Jaše rod na nerodu i traži nenikli.

Odgovor

Lončić, tarančić, nit se kuva, niti vri, ceo svet othrani.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Car večera, buzdovan mu igra.

Odgovor

Gde nam je vranac lane ležao, i danas mu se mesto poznaje.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor