Narodne zagonetke

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Svinja i žir

0 0
Podeli zagonetku:

U bunaru vatra gori.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Odgovor

Bezubo prase junačku glavu popase.

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor