Narodne zagonetke

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Svinja i žir

0 0
Podeli zagonetku:

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Jaše rod na nerodu i traži nenikli.

Odgovor

U našega tatice vrlo malo bradice i to na vrh stražnjice.

Odgovor