Narodne zagonetke

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Svinja i žir

0 0
Podeli zagonetku:

Jedno vrelo na četvoro se razlijeva.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Ide pop planinom, ogrnuo se slaninom.

Odgovor

Divlje i pitomo, bolje se paze nego brat i sestra.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Gde nam je vranac lane ležao, i danas mu se mesto poznaje.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor