Narodne zagonetke

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Svinja i žir

0 0
Podeli zagonetku:

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Zaklato, odrto, ide kući pevajući.

Odgovor

Dva brata i dvije seje kolo vode: jedan brat nas cvijećem posiplje, drugi brat nas žitom obasiplje; prva seja vino toči, druga seja vodu lijeva.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor