Narodne zagonetke

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Svinja i žir

0 0
Podeli zagonetku:

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Motovilo vilo, po gori hodilo, ni vode pilo, ni trave paslo, opet sito doma došlo.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Beo konj, zelen rep.

Odgovor

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Odgovor