Narodne zagonetke

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Vedro i bunar

0 0
Podeli zagonetku:

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Jedan lije, drugi pije, treći raste.

Odgovor

Crven trči po putiću, u crvenom kaputiću, a sve viče “Aj, aj, divan ti sam ja!”

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata.

Odgovor

Zvrnda zvrnda preko devet brda.

Odgovor

Zobah zopcu od mora do Stambola, nit je mogoh pozobati, niti kome ostaviti.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor