Narodne zagonetke

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Vedro i bunar

0 0
Podeli zagonetku:

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Masno je – maslo nije, zeleno je – žuč nije, slatko je – med nije, gorko je – pelin nije.

Odgovor

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor

Jedno ime i u gori i u vodi.

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor