Narodne zagonetke

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Vedro i bunar

0 0
Podeli zagonetku:

Živ jarac živodarac, živ drt neodrt, živ klat nezaklat, živ pečen neispečen, živ jeden neizeden.

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Odgovor

Duše nema, duše nosi.

Odgovor

Zec more preskoči, a šapice ne umoči.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Zelena košara, crna goveda, gvozden ključ koji otključava.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor