Narodne zagonetke

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Sirište i mleko

0 0
Podeli zagonetku:

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Zaklato, odrto, ide kući pevajući.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Dođe baba usred luga, sa šezdeset i tri zuba, i obori četiri duba.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor