Narodne zagonetke

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Sirište i mleko

0 0
Podeli zagonetku:

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor

Devojka nosi sto košulja, dunu vetar – gola stražnjica.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor