Narodne zagonetke

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Sirište i mleko

0 0
Podeli zagonetku:

Zimi me grliš, a leti ne mariš za me.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Odgovor

U naše tete suknja do pete, ni koncem sašivena, ni iglom prošivena.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Ja udarih gvozdenim maljem u Kamen-grad, iz njega skoči Devenduka kralj i primi se u Mekiš-grad.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Iva se vozi na tankoj lozi, sam se Bog čudi kako s’ Iva vozi na tankoj lozi.

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor