Narodne zagonetke

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Puška o ramenu

0 0
Podeli zagonetku:

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Jedan lije, drugi pije, treći raste.

Odgovor

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor