Narodne zagonetke

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Puška o ramenu

0 0
Podeli zagonetku:

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Uvek ječi, a bolesno nije.

Odgovor

Car posla carici u tisovoj kablici dvanaest zlatnih jabuka. U svakoj jabuci po četiri kruške, u svakoj kruški po sedam semenki.

Odgovor

Zaklato, odrto, ide kući pevajući.

Odgovor

Majka mršavi, a dete deblja.

Odgovor

Žuto, savijeno, u meso ubodeno; svrbi i boli, i opet kaže: nek stoji.

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor