Narodne zagonetke

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Puška o ramenu

0 0
Podeli zagonetku:

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Majka mršavi, a dete deblja.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor