Narodne zagonetke

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Puška o ramenu

0 0
Podeli zagonetku:

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor