Narodne zagonetke

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Puška o ramenu

0 0
Podeli zagonetku:

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Zacili, zamili, učini selo veselo.

Odgovor

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Odgovor

Zašto mi to zašto: ono na ono; ono u ono; ono kroz ono; ono pod ono.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

U crnoj šumi beo proplanak.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor