Narodne zagonetke

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Kokoš kad se raskvoče

1 0
Podeli zagonetku:

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Malečko je, crno je, ujkom te zove, a krv ti pije.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Odgovor

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Odgovor

Uveče zatuci, izjutra izvuci.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Na vrhu je okato, na sredini bokato, a jezikom žerav zoblje.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor