Narodne zagonetke

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Kokoš kad se raskvoče

4 1
Podeli zagonetku:

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

U našega ćaće devetoro braće.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Odgovor

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor