Narodne zagonetke

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Pomrčina, mrak

1 0
Podeli zagonetku:

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Usred mora oganj gori.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor