Narodne zagonetke

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Opanak

0 0
Podeli zagonetku:

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Odgovor

Bradu nosi – vetar nije, torbu ima – prosjak nije, rupu traži – miš nije.

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Šareno štapče kroz plot promače.

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Dođe baba usred luga, sa šezdeset i tri zuba, i obori četiri duba.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor