Narodne zagonetke

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Opanak

0 0
Podeli zagonetku:

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Iziđe dika iz t’mnika, pa ponese tri zlatna ručnika.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Odgovor

Drven trbuh, kožna leđa, dlakama govori.

Odgovor