Narodne zagonetke

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Opanak

0 0
Podeli zagonetku:

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Zubi gvozdeni, srce prteno, a telo drveno.

Odgovor

Ćoravi vide zeca, kljasti ga uhvati, a goli ga sakri i kući donese.

Odgovor

Kad me u glavu udariše, rep mi zabiše; đe me zabiše, tu i ostaviše.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Što si od koga čuo, ja sam ti kazao.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Uteče mi kumbas uz brdašce, niz brdašce; ko mi neće kazati, krvavo mu srdašce.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor