Narodne zagonetke

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Jama

0 1
Podeli zagonetku:

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Gvozden pas u šumi laje.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Danju gospođa, noću sluškinja.

Odgovor

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Krvav đeko iz pećine bleji.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor