Narodne zagonetke

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Jama

0 0
Podeli zagonetku:

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor

Šušter gušter na vrh kuće gaće veže.

Odgovor

Zmija šiče kroz šibljiče, za njom se meće junačko pleće.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor