Narodne zagonetke

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Jama

0 0
Podeli zagonetku:

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor