Narodne zagonetke

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Jama

0 0
Podeli zagonetku:

Jedna porodica želi da prođe kroz mračan tunel. Otac može da prođe za 1 minut, majka za 2 minuta, sin za 4 minuta i ćerka za 5 minuta. Kroz tunel može da prođe najviše dvoje ljudi istovremeno, krećući se brzinom sporijeg. Imaju jednu lampu i dovoljno baterija da lampa izdrži još 12 minuta. Tunel je previše opasan da bi se njime kretali bez lampe.

Odgovor

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Odgovor

Ja sam oko bez okca i zaklopca, bez mene je tama po svim sobama.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Živ jarac živodarac, živ drt neodrt, živ klat nezaklat, živ pečen neispečen, živ jeden neizeden.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor