Narodne zagonetke

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Jama

0 0
Podeli zagonetku:

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Odgovor

U našega ćaće okićene gaće.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Žuto, savijeno, u meso ubodeno; svrbi i boli, i opet kaže: nek stoji.

Odgovor