Narodne zagonetke

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Jama

0 1
Podeli zagonetku:

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Druge zove, sebe ne čuje.

Odgovor