Narodne zagonetke

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Kokoška

0 0
Podeli zagonetku:

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

Bele koke ispod strehe vire.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor