Narodne zagonetke

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Kokoška

2 0
Podeli zagonetku:

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Odgovor

Dva brata kolo vode, dvije seje uz njih hode.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Šaren šiba po dubima, nosi smrcu u zubima.

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor