Narodne zagonetke

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Kokoška

1 0
Podeli zagonetku:

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Iva se vozi na tankoj lozi, sam se Bog čudi kako s’ Iva vozi na tankoj lozi.

Odgovor

Zmija šiče kroz šibljiče, za njom se meće junačko pleće.

Odgovor

Uteče mi kumbas uz brdašce, niz brdašce; ko mi neće kazati, krvavo mu srdašce.

Odgovor

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor

Gvozden vo, a drveni rogovi.

Odgovor