Narodne zagonetke

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Kokoška

2 0
Podeli zagonetku:

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Hitro momče kroz goru prođe, teško onom do koga dođe.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Tanko kao žica, vitko kao zmija, puca kao puška, grize kao pas.

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor