Narodne zagonetke

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Žito

0 0
Podeli zagonetku:

Tanko kao žica, vitko kao zmija, puca kao puška, grize kao pas.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Vodom ide, ne bućka; gorom ide, ne šuška.

Odgovor

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Za stolom sede 2 majke, 2 ćerke, 1 baka i 1 unuka. Koliko je osoba za stolom?

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor