Narodne zagonetke

Kad me u glavu udariše, rep mi zabiše; đe me zabiše, tu i ostaviše.

Čavao

1 0
Podeli zagonetku:

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Odgovor

Bele koke ispod strehe vire.

Odgovor

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor