Narodne zagonetke

Kad me u glavu udariše, rep mi zabiše; đe me zabiše, tu i ostaviše.

Čavao

1 0
Podeli zagonetku:

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Jedna porodica želi da prođe kroz mračan tunel. Otac može da prođe za 1 minut, majka za 2 minuta, sin za 4 minuta i ćerka za 5 minuta. Kroz tunel može da prođe najviše dvoje ljudi istovremeno, krećući se brzinom sporijeg. Imaju jednu lampu i dovoljno baterija da lampa izdrži još 12 minuta. Tunel je previše opasan da bi se njime kretali bez lampe.

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Uđe golo u rutavo.

Odgovor

Zaklato, odrto, ide kući pevajući.

Odgovor

Crno uže po zemlji puže.

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor