Narodne zagonetke

Kad me u glavu udariše, rep mi zabiše; đe me zabiše, tu i ostaviše.

Čavao

1 0
Podeli zagonetku:

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Sedam osoba je imalo sledeći razgovor:

Osoba A: Prekosutra je sreda.

Osoba B: Ne, danas je sreda.

Osoba C: Niste u pravu, sutra je sreda.

Osoba D: Danas nije ni ponedeljak, ni utorak, ni sreda.

Osoba E: Prilično sam siguran da je juče bio četvrtak.

Osoba F: Ne, juče je bio utorak.

Osoba G: Ja jedino znam da juče nije bila subota.

Samo jedna osoba govori istinu. Kog dana se desio ovaj razgovor i ko govori istinu?

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Crven trči po putiću, u crvenom kaputiću, a sve viče “Aj, aj, divan ti sam ja!”

Odgovor

Dva brata kolo vode, dvije seje uz njih hode.

Odgovor

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor