Narodne zagonetke

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Vodeničar

0 1
Podeli zagonetku:

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Vije se kao uzda, uzda nije; kandže ima, mačka nije.

Odgovor