Narodne zagonetke

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Vodeničar

0 0
Podeli zagonetku:

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Veži ga – ide, odveži ga – ne ide.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Uveče zlatno proso prosu, a ujutro sve pokupi.

Odgovor