Narodne zagonetke

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Vodeničar

0 0
Podeli zagonetku:

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Zacili, zamili, učini selo veselo.

Odgovor

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor

Jedno vrelo na četvoro se razlijeva.

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Zmija šiče kroz šibljiče, za njom se meće junačko pleće.

Odgovor

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor