Narodne zagonetke

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Puška

0 0
Podeli zagonetku:

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Iva se vozi na tankoj lozi, sam se Bog čudi kako s’ Iva vozi na tankoj lozi.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Jedna porodica želi da prođe kroz mračan tunel. Otac može da prođe za 1 minut, majka za 2 minuta, sin za 4 minuta i ćerka za 5 minuta. Kroz tunel može da prođe najviše dvoje ljudi istovremeno, krećući se brzinom sporijeg. Imaju jednu lampu i dovoljno baterija da lampa izdrži još 12 minuta. Tunel je previše opasan da bi se njime kretali bez lampe.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Useo vrabac mečku.

Odgovor