Narodne zagonetke

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Puška

0 0
Podeli zagonetku:

Zakukuljeno, zamumuljeno, zadevećeno, zadesećeno, ne moga ga niko otkukuljiti, odmumuljiti, oddevetiti, oddesetiti, nego onaj koji ga je zakukuljio, zamumuljio, zadevetio, zadesetio.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

U našega tatice vrlo malo bradice i to na vrh stražnjice.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Zaklato, odrto, ide kući pevajući.

Odgovor

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Odgovor

Dva brata i dvije seje kolo vode: jedan brat nas cvijećem posiplje, drugi brat nas žitom obasiplje; prva seja vino toči, druga seja vodu lijeva.

Odgovor