Narodne zagonetke

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Puška

0 0
Podeli zagonetku:

Šušter gušter na vrh kuće gaće veže.

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor