Narodne zagonetke

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Puška

3 0
Podeli zagonetku:

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Robert je pobedio u trci ali je pehar dobio neko drugi. Zašto?

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Dovuče se šigo-migo, za njim brkov sitno-hitro; da ne bi babine rupe, upade u brkove ruke.

Odgovor

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Odgovor