Narodne zagonetke

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Onaj koji toči vino iz bačve

0 0
Podeli zagonetku:

Jedno vrelo na četvoro se razlijeva.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Ujak ujnu giliče, ujna mu se primiče.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Igra mlada oko Tabor-grada, da izigra Čokoriju kneza.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Beo konj, zelen rep.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor