Narodne zagonetke

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Seme

1 0
Podeli zagonetku:

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Koji je sledeći broj u nizu?

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Danju gospođa, noću sluškinja.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Odgovor

Mrtvo živo tuče.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor