Narodne zagonetke

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Seme

0 0
Podeli zagonetku:

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Pre nego što je Mont Everest otkriven, koja je bila najviša planina na Zemlji?

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Zakukuljeno, zamumuljeno, zadevećeno, zadesećeno, ne moga ga niko otkukuljiti, odmumuljiti, oddevetiti, oddesetiti, nego onaj koji ga je zakukuljio, zamumuljio, zadevetio, zadesetio.

Odgovor