Narodne zagonetke

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Seme

0 0
Podeli zagonetku:

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor