Narodne zagonetke

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Seme

0 0
Podeli zagonetku:

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Na stolu je 27 teniskih loptica. Jedna loptica je teža od ostalih. Iz koliko najmanje pokušaja pomoću terazija možeš utvrditi koja je loptica teža od ostalih?

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor