Narodne zagonetke

Jedno na dvoje ide.

Gaće

0 0
Podeli zagonetku:

Šareno štapče kroz plot promače.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Odgovor

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Ja imadoh crne goste; dođoše mi u ljeto, a odoše u zimu.

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor