Narodne zagonetke

Jedno na dvoje ide.

Gaće

2 0
Podeli zagonetku:

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Zimi puno, leti prazno.

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Šavrdalo šavrda, po gori, po doli, dvojica ga teraju, a dvojica čekaju.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Ujak ujnu giliče, ujna mu se primiče.

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor