Narodne zagonetke

Jedno na dvoje ide.

Gaće

3 1
Podeli zagonetku:

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Zubi gvozdeni, srce prteno, a telo drveno.

Odgovor

Uveče zlatno proso prosu, a ujutro sve pokupi.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Ja sam oko bez okca i zaklopca, bez mene je tama po svim sobama.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Jedan lije, drugi pije, treći raste.

Odgovor