Narodne zagonetke

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Mrav

0 0
Podeli zagonetku:

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Ide pop planinom, ogrnuo se slaninom.

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor