Narodne zagonetke

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Mrav

0 0
Podeli zagonetku:

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Odgovor