Narodne zagonetke

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Mrav

0 0
Podeli zagonetku:

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor

Vanja ima 6 pari crnih rukavica i 6 pari braon rukavica u fioci. Ako je Vanja u potpunom mraku, i želi da izvuče par rukavica iste boje (levu i desnu), iz koliko pokušaja (koliko izvučenih rukavica) će to moći da uradi?

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Šupalj delija u strani šišti.

Odgovor

K soli ide, soli neće; k vodi ide, vode neće.

Odgovor