Narodne zagonetke

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Mrav

0 0
Podeli zagonetku:

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Krivo drvo zemlju drži.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Gvozden vo, a drveni rogovi.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor