Narodne zagonetke

Jedno ime i u gori i u vodi.

Klen – riba i drvo

1 0
Podeli zagonetku:

Dole pasja šapa, na vrh đavolji perčin, a u sredi božji blagoslov.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Vije se kao uzda, uzda nije; kandže ima, mačka nije.

Odgovor

Zašto mi to zašto: ono na ono; ono u ono; ono kroz ono; ono pod ono.

Odgovor

Begovo vino i kadijino vino u jednu bačvu stalo, a nije se pomešalo.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Zaklah vola rebronju, sva mu rebra pojedoh, jedno rebro ostavih – dogodine biće vo.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor