Narodne zagonetke

Jedno grlo, a sedam glasova.

Svirala

2 1
Podeli zagonetku:

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Usred mora oganj gori.

Odgovor

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor

Koliko je polje namereno, na njemu su ovce nebrojene, pred njima je Organ čoban, za njima je Lasak pasak.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor