Narodne zagonetke

Jedno grlo, a sedam glasova.

Svirala

0 0
Podeli zagonetku:

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Kad me u glavu udariše, rep mi zabiše; đe me zabiše, tu i ostaviše.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Igra mlada oko Tabor-grada, da izigra Čokoriju kneza.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Dva lončića, četiri zaklopčića.

Odgovor

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor