Narodne zagonetke

Jedno grlo, a sedam glasova.

Svirala

0 0
Podeli zagonetku:

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Car večera, buzdovan mu igra.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Doleteše ptice bez perja, padoše na drvo bez lišća; dolete momče bez usta, pojede ptice bez perja.

Odgovor

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor

Među konje raslo, međ’ đevojke igralo, te im dojke ticalo.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Beo pas na kući leži.

Odgovor