Narodne zagonetke

Jedno grlo, a sedam glasova.

Svirala

0 0
Podeli zagonetku:

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Crven trči po putiću, u crvenom kaputiću, a sve viče “Aj, aj, divan ti sam ja!”

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Jedno vrelo na četvoro se razlijeva.

Odgovor

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor