Narodne zagonetke

Jedno grlo, a sedam glasova.

Svirala

0 0
Podeli zagonetku:

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Uđe golo u rutavo.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor