Narodne zagonetke

Jedno vrelo na četvoro se razlijeva.

Vime

1 0
Podeli zagonetku:

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

Zvrnda zvrnda preko devet brda.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Dudulija svira, tankosava igra, sva se gora ljulja.

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor