Narodne zagonetke

Jedno vrelo na četvoro se razlijeva.

Vime

1 1
Podeli zagonetku:

Žutonja liže galonju.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

U meni i u gori jedno ime.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Lončić, tarančić, nit se kuva, niti vri, ceo svet othrani.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor