Narodne zagonetke

Jedna hala samo jednu kost ima.

Plast sena

1 0
Podeli zagonetku:

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Jedno vrelo na četvoro se razlijeva.

Odgovor

Divlje i pitomo, bolje se paze nego brat i sestra.

Odgovor

Gvozden vo, a drveni rogovi.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor