Narodne zagonetke

Jedna hala samo jednu kost ima.

Plast sena

2 0
Podeli zagonetku:

Bela se rodi, zelena odraste, crvena umre.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Sedam osoba je imalo sledeći razgovor:

Osoba A: Prekosutra je sreda.

Osoba B: Ne, danas je sreda.

Osoba C: Niste u pravu, sutra je sreda.

Osoba D: Danas nije ni ponedeljak, ni utorak, ni sreda.

Osoba E: Prilično sam siguran da je juče bio četvrtak.

Osoba F: Ne, juče je bio utorak.

Osoba G: Ja jedino znam da juče nije bila subota.

Samo jedna osoba govori istinu. Kog dana se desio ovaj razgovor i ko govori istinu?

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Svrbi i boli ali cura to voli. Šta je to?

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor