Narodne zagonetke

Jedna hala samo jednu kost ima.

Plast sena

0 0
Podeli zagonetku:

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Žuto je – smilj nije, zeleno je – jed nije, crveno je – krv nije.

Odgovor

Ja uzmem gvozden ključ, te otvorim zelen grad, pa išćeram crna goveda.

Odgovor

Koji je sledeći broj u nizu?

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor