Narodne zagonetke

Jedna guja preko bela sveta.

Munja

2 1
Podeli zagonetku:

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Što si od koga čuo, ja sam ti kazao.

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Jedan lije, drugi pije, treći raste.

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor