Narodne zagonetke

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Sunce

0 0
Podeli zagonetku:

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Vije se kao uzda, uzda nije; kandže ima, mačka nije.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Jedno vrelo na četvoro se razlijeva.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor