Narodne zagonetke

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Sunce

3 0
Podeli zagonetku:

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Tanko kao žica, vitko kao zmija, puca kao puška, grize kao pas.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Motovilo vilo, po gori hodilo, ni vode pilo, ni trave paslo, opet sito doma došlo.

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor