Narodne zagonetke

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Sunce

0 0
Podeli zagonetku:

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

U repu mu pamet.

Odgovor

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor