Narodne zagonetke

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Sunce

0 0
Podeli zagonetku:

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Koji je sledeći broj u nizu?

Odgovor

Šest nogu, a dve glave.

Odgovor