Narodne zagonetke

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Naočari

0 0
Podeli zagonetku:

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Galonja ulježe, rogovi ne mogoše.

Odgovor

Dva brata i dvije seje kolo vode: jedan brat nas cvijećem posiplje, drugi brat nas žitom obasiplje; prva seja vino toči, druga seja vodu lijeva.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor