Narodne zagonetke

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Naočari

0 0
Podeli zagonetku:

Šest nogu, a dve glave.

Odgovor

U naše tete suknja do pete, ni koncem sašivena, ni iglom prošivena.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor

Iza gore vila graje, nosi vijenac oko glave.

Odgovor

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Odgovor

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor