Narodne zagonetke

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Naočari

0 0
Podeli zagonetku:

Brat i ja uvek idemo zajedno, iako smo veoma različiti. Njega čuješ, ali mene ne. Mene vidiš, ali njega ne. Ko smo mi?

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Leti bežiš od njega, zimi trčiš ka njemu.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor