Narodne zagonetke

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Naočari

1 0
Podeli zagonetku:

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Za stolom sede 2 majke, 2 ćerke, 1 baka i 1 unuka. Koliko je osoba za stolom?

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor