Narodne zagonetke

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Naočari

1 0
Podeli zagonetku:

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

Beo konj, zelen rep.

Odgovor

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Odgovor