Narodne zagonetke

Jedna glava, a stotinu kapa.

Glavica kupusa

1 0
Podeli zagonetku:

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Šest nogu, a dve glave.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Bela kula bez prozora.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor