Narodne zagonetke

Jedna glava, a stotinu kapa.

Glavica kupusa

8 1
Podeli zagonetku:

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Zubi gvozdeni, srce prteno, a telo drveno.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Devojka nosi sto košulja, dunu vetar – gola stražnjica.

Odgovor

Ja udarih gvozdenim maljem u Kamen-grad, iz njega skoči Devenduka kralj i primi se u Mekiš-grad.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor