Narodne zagonetke

Jedna glava, a stotinu kapa.

Glavica kupusa

1 0
Podeli zagonetku:

Malečko je, crno je, ujkom te zove, a krv ti pije.

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Ja udarih gvozdenim maljem u Kamen-grad, iz njega skoči Devenduka kralj i primi se u Mekiš-grad.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

U naše tete suknja do pete, ni koncem sašivena, ni iglom prošivena.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor